Welkom op de website van MKA

Lichen planus

Lichen planus, ook kortweg "lichen" genoemd, is een aandoening die zowel op de huid als op de slijmvliezen kan voorkomen. De oorzaak is onbekend. Mogelijk wordt lichen planus of daarop lijkende slijmvliesafwijkingen veroorzaakt door contact met vullingen in tanden en kiezen, maar vervanging van dergelijke vullingen leidt lang niet altijd tot verbetering. De afwijking komt iets vaker voor bij vrouwen dan bij mannen, meestal op middelbare leeftijd.

Lichen planus van het mondslijmvlies gaat soms met een pijnlijk branderig gevoel gepaard.

De klachten zijn wisselend. De aandoening blijkt soms gedurende het gehele

leven aan te houden. Lichen planus is niet besmettelijk.

Hoewel lichen planus in de mond meestal gekenmerkt wordt door fijne, licht verheven witgrijze lijntjes, kan het zich ook voordoen als een meer rode afwijkingen waarin soms één of meer zweertjes kunnen voorkomen.

In de mond doet lichen planus zich voornamelijk voor op het slijmvlies van de wang en in

mindere mate ook op dat van de lippen en de tong; niet zelden is ook het tandvlees er bij

betrokken. Vrijwel altijd gaat het om meerdere plekjes, vaak in een symmetrisch patroon.

Voor het stellen van een definitieve diagnose wordt soms een klein weefselstukje uit het

veranderde mondslijmvlies weggenomen. Dit wordt bekeken onder de microscoop; de

diagnose kan zodoende met meer zekerheid worden gesteld.

Omdat de oorzaak van lichen planus onbekend is, is er geen effectieve mogelijkheid om de

afwijking te behandelen of te voorkomen. Wel is het mogelijk om de eventuele klachten die

gepaard gaan met lichen planus enigszins te verlichten. Hiervoor kan een zalf en soms ook

een spoelmiddel worden voorgeschreven. De zalf brengt u enige malen per dag aan op de

plaats in de mond die klachten geeft.