Welkom op de website van MKA

sialendocopie ( speekselklier scopie)

Er bestaat sinds kort een nieuwe en betere aanvullende methode om de diagnose bij speekselklierproblemen te stellen en soms ook gelijk te behandelen, de zogeheten sialendoscopie. 

Bij een sialendoscopie kan met een ultradunne scoop d.m.v. een kijkoperatie de binnenkant van de speekselklier en de afvoergang beoordeeld worden. In verreweg de meeste gevallen is deze minimaal invasieve techniek geschikt om de oorzaak van de
obstructie  ( verstopping ) vast te stellen. Bovendien kan bij sommige patiënten de aandoening meteen behandeld worden. Gebleken is dat door deze methode een grotere chirugische ingreep bv de verwijdering van de speekselklier, voorkomen kan worden.

Wanneer is een sialendoscopie nodig?

Een sialendoscopie wordt vaak gedaan bij mensen met zwelling van de "oorspeekselklier" (zwelling van de wang voor het oor) of de "onderkaakspeekselklier"  (zwelling onder de onderkaak). Het zwellen van de klier treedt op vlak voor en tijdens een maaltijd. Dit gebeurt omdat de speekselklierafvoergang verstopt is door een speekselsteen of door een vernauwing van één van de afvoerbuizen. Het speeksel dat tijdens de maaltijd geproduceerd wordt komt dan niet in de mond, maar hoopt zich op in de speekselkliergangen. De zwelling doet vaak pijn. Na de maaltijd verdwijnen de pijn en zwelling weer langzaam, omdat speeksel in de loop van de tijd langs de verstopping lekt.

In het begin hebben mensen alleen klachten bij de maaltijd. Na enkele weken tot
maanden zijn de zwelling en pijn continu aanwezig. Regelmatig  raakt de speekselklier
dan ontstoken en nemen de klachten verder toe. 

De behandeling.

De kijkoperatie in de klier wordt in algehele narcose uitgevoerd in dagverpleging. De patiënt is dan geheel ontspannen en de ingreep kan in alle rust worden gedaan. Door de uitvoergang iets op te rekken kan de scoop worden ingebracht en kan in de afvoergang en klier worden gekeken. De klier wordt gelijktijdig gespoeld om een mooi beeld te krijgen, en eventuele slijmproppen worden daarmee verwijderd. Als er een steentje in beeld komt kan deze met een instrument ( basket of dormia)worden verwijderd. Is de steen te groot( > 5-6 mm) dan moet er een klein sneetje worden gemaakt om bij de steen te komen. Dit noemen we de gecombineerde methode.

Sinds kort kunnen wij de grotere stenen vergruizen d.m.v. laser. De dan kleinere delen kunnen dan makkelijker worden verwijderd of spoelen spontaan uit de klier

Als er een vernauwing in de afvoergang wordt gezien dan kan er een draintje worden achtergelaten. Deze zorgt ervoor dat de opgerekte vernauwing niet gelijk dicht gaat. De drain wordt eenvoudig op de polikliniek na 7-10 dagen verwijderd .

Voor de behandeling wordt  u op de polikliniek gezien en alles met u doorgenomen en kunt u alle uw vragen stellen. Naast het algemene onderzoek wordt er een 3D-scan van de klier gemaakt , die direct met u wordt besproken. Als er een steen in de klier of afvoergang zit is deze vaak ( maar niet altijd) op de scan te zien.

 CT -scan met duidelijk zichtbaar de steen

 Speekselsteentje "gevangen" in de "basket"  en zo kunnen verwijderen uit de klier

 verwijderde speekselsteen