Welkom op de website van MKA

Traumatologie

Ongevalschirurgie of traumatologie heeft voor de MKA-chirurgie vooral betrekking op  het aangezicht.

Bij kleinere ongevallen in ons vakgebied  betreft het veelal tandletsel. Tanden of kiezen die afbreken of verplaatsen kunnen vaak door de tandarts worden behandeld. Zijn er meer tanden los of zijn de tanden met een stuk bot afgebroken dan komt de kaakchirurg in actie. Het terugplaatsen of reponeren van de tanden met het bot maakt het noodzakelijk dit te spalken.

Bij grotere ongevallen  kunnen alle botten van het gezicht betrokken zijn. De patient zal zich in veel gevallen aanmelden via de SEH waar een trauma protocol wordt gehanteerd om alle eventuele andere letsels van de patient mede bekijken. Nadat de patient door de trauma-arts is beoordeeld wordt door alle betrokken specialisten een behandelplan gemaakt en de MKA-chirurgie is daar één van.