Welkom op de website van MKA

Tumoren

Tumor is een ander woord voor gezwel. Er zijn goed- en kwaadaardige gezwellen.
Goedaardige gezwellen groeien niet door andere weefsels heen en verspreiden zich niet. Bij kwaadaardige tumoren, ook kanker genoemd, zijn de genen die de cellen onder controle houden beschadigd. De cellen kunnen dan omliggende weefsels binnendringen, zich ongecontroleerd vermenigvuldigen en uitzaaien.
De meestvoorkomende gezwellen in het hoofd- en halsgebied betreffen het aangezicht en de hals, de mondholte, de speekselklieren , de keel en de schildklieren.

De diagnose wordt meestal met behulp van een biopt gesteld. Verder kunnen onderzoeken zoals CT, MRI, echografie enz. nodig zijn om meer informatie over de tumor en zijn uitbreiding te verkrijgen.
De behandeling van kwaadaardige tumoren geschiedt vaak interdisciplinair dat wil zeggen in samenwerking met andere medische en paramedische specialisten. De aangezichtschirurg zal al in het stadium van het operatief verwijderen van de tumor rekening houden met de mogelijkheden van reconstructie en de kwaliteit van het leven daarna.