Welkom op de website van MKA

Verwijdering van huidtumoren

In de meeste gevallen wordt de chirurgische behandeling van huidtumoren onder plaatselijke verdoving verricht. Een enkele keer vindt deze onder narcose plaats.

Na de verwijdering van de tumor ontstaat een wond die op verschillende manieren kan worden verzorgd. Meestal zal de huid direct grenzend aan het defect gebruikt worden voor het sluiten van het defect zodat de weefsels goed bij de omgeving passen.
Een kleine wond kan vaak gesloten worden met hechtingen. Bij grotere wonden wordt gezonde huid dichtbij het wond gebied 'gesteeld' verplaatst (huidlap) om de wond te sluiten. In enkele gevallen wordt de wond door een huidtranslantaat uit een ander gebied van het lichaam hersteld bijvoorbeeld van achter de oorschelp. Soms is het bij een uitgebreide behandeling nodig om meerdere operaties uit te voeren of de operatiewond niet direct te sluiten.

Er wordt altijd gestreefd om het beste esthetische en functionele resultaat te bereiken met een litteken dat zo weinig mogelijk opvalt. De genezing van het litteken voor wat betreft zwelling en kleur kan tot twaalf maanden duren.