Welkom op de website van MKA

Orale tumoren

In de afgelopen jaren is het aantal kwaadaardige tumoren in het gezicht en de mondholte gestegen. Kwaadaardige tumoren in de mondholte ontstaan in de buitenste cellaag, het mondslijmvlies. Zij worden plaveiselcelcarcinomen van de mondholte genoemd.
Deze tumor treft vooral mensen van middelbare leeftijd en ouder. Hij komt vaker voor bij mannen dan bij vrouwen. De belangrijkste risicofactoren zijn roken, het pruimen van tabak en het drinken van alcohol. Bij het ontstaan van liptumoren kan ook zonlicht of het roken van een pijp een rol spelen.

De diagnostiek en behandeling van dit soort tumoren gebeurt vaak in gespecialiseerde centra voor hoofd-halsoncologie. Afhankelijk van de situatie zijn verschillende specialisten en zorgverleners betrokken bij de behandeling.
Het kan enige tijd duren voordat alle noodzakelijke onderzoeken hebben plaats gevonden. Als het stadium van de tumor, de aard en de mate waarin de tumor zich in het lichaam heeft uitgebreid, bekend is wordt het behandelplan opgesteld. De meeste toegepaste behandelingen zijn operatie, bestraling (radiotherapie), chemotherapie of een combinatie hiervan.