Welkom op de website van MKA

Algemene kaakchirurgie (Dentoalveolaire chirurgie)

Het specialisme “Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie” (MKA-chirurgie) is het werkterrein van de kaakchirurg (MKA-chirurg) en bevindt zich zowel op het vlak van de tandheelkunde als van de geneeskunde. De kaakchirurg behandelt :

 Problemen met de tanden en kiezen ( zie de tandheelkundige chirurgie)

  • Ontstekingen in het gezicht die al dan niet uitgaan van tanden of kiezen  of een andere oorzaak hebben (zie ontstekingen in het aangezicht)
  • Aangeboren  of verkregen afwijkingen van de beenderen van het gezicht en kan die operatief weer corrigeren (zie orthodontische chirurgie en dysgathie).Ook afwijkingen die te maken hebben met de huid-of slijmvliezen worden door de MKA-chirurg behandeld (Aangezichtschirurgie)
  • Patiënten die tobben met hun kunstgebit, of die tanden of kiezen missen, De kaakchirurg kan bv door het aanbrengen van implantaten ("kunstwortels"), of door andere ingrepen, zorgen dat er weer houvast ontstaat voor kronen of het kunstgebit. ( zie implantologie  en preprothetische chirurgie)
  • Patiënten die last hebben van snurken of “slaapapneu” kunnen soms door de MKA-chirurg  blijvend worden geholpen (zie slaapapneu)