Welkom op de website van MKA

Odontogene ontstekingen

Dit zijn ontstekingen die ontstaan door, of in relatie staan met, een tand of kies.

Een tand of kies kan de oorzaak zijn van de ontsteking, maar ook het direct omringende bot of tandvlees kan de oorzaak zijn. Dit is bv het geval bij parodontale aandoeningen.

De behandeling die moet plaats vinden is afhankelijk van de oorzaak, omvang en plaats van de ontsteking. Soms volstaat een antibiotica kuur, maar vaak moet ook chirurgisch worden ingegrepen. De kaakchirurg, maar ook de huistandarts, zal dat prima kunnen bepalen door klinisch en röntgen onderzoek.

zie ook wortelpunt ontsteking