Welkom op de website van MKA

Orthodontische chirurgie

Orthodontie
Een orthodontist (of beugelspecialist) is gespecialiseerd in de gebitsontwikkeling en kaakgroei. Hij behandelt de afwijkingen in de kaakrelatie (de verhouding tussen boven- en onderkaak) tijdens de groei en afwijkingen in de stand van de tanden. De orthodontist maakt beugels die de stand van de kaken of de stand van de tanden veranderen. De orthodontist controleert de groei van het hoofd en de kaken regelmatig. In overleg met ouders en kind stelt de orthodontist een behandelplan op.

Kaakgroei
De mate van de groei van de kaken en de stand van de voortanden bepalen voor een groot deel hoe het gezicht eruitziet. De verhouding tussen de onder- en bovenkaak kan niet goed zijn en zelfs als de orthodontist de tanden dan goed heeft gezet blijft er soms een verschil bestaan tussen boven en onderkaak. Als de kaken niet goed op elkaar passen, kan dit aanleiding geven tot functiestoornissen:
• problemen met kauwen,
• een spraakgebrek (slissen)
• en kaakgewrichtsklachten ('knappen').
Daarnaast kunnen ook emotionele problemen ontstaan bij kinderen met een afwijkende kaakstand en 'scheve tanden'.

In deze gevallen, waarbij de kaken "niet goed bij elkaar passen" bestaat de mogelijkheid de kaakstand te corrigeren door een chirurgische ingreep van de onder, boven, of beide kaken. De MKA-chirurg zal in gezamenlijk overleg met de orthodontist en natuurlijk de patiënt en zijn of haar ouders bekijken wat de mogelijkheden zijn.

De lengte van de totale behandeling wordt bepaald door de orthodontie. Het chirurgisch deel is maar kort in vergelijking met de orthodontie. Als de tanden goed of bijna goed staan zal de orthodontist aangeven dat je "klaar bent voor de operatie". Het is verstandig dit ruim van te voren met de orthodontist te bespreken omdat het plannen van de operatie wel wat tijd kost en je dit zeker ook i.v.m. bv school en werk goed moet inplannen.

Na de operatie zal de orthodontist zeker nog enkele maanden moeten nabehandelen om alle tanden en kiezen precies op hun plaats te zetten.