Welkom op de website van MKA

Verbreden bovenkaak

Als de bovenkaak te smal is kan die breder gemaakt worden door een orthodontisch apparaat op het gehemelte te plaatsen en aan de kiezen te bevestigen. De bovenkaak wordt in algehele narcose doorgezaagd en daardoor kan door het uitdraaien van het orthodontische apparaat de kaak breder worden gemaakt. er ontstaat dan een spleetje tussen de voortanden dat dan met een beugel weer wordt gesloten.