Welkom op de website van MKA

Het vrijleggen van geretineerde elementen

Geretineerde of geïmpacteerde gebitselementen zijn tanden en kiezen die niet op de normale tijd doorbreken, zoals b.v. de hoektand (cuspidaat) die normaal tussen het 10e en 13e jaar zijn plaats in het blijvende gebit inneemt

- Oorzaken waarom een tand of kies niet doorbreekt kunnen o.a. zijn ;

1. erfelijkheid

2. te weinig ruimte

3. trauma (ongeval)

4. kysten/gezwellen

Met behulp van een röntgenfoto of conebeam CT (CBCT) kan meestal worden vastgesteld of een tand nog in het kaakbot aanwezig is.

Vaak wordt de patiënt voor verder onderzoek verwezen naar de orthodontist. Die doet nader onderzoek en stelt een behandelplan op.

De kaakchirurg kan op een aantal manieren het element in de mond zichtbaar maken.

a.) het element in de kaak op te zoeken, er een "slotje" (bracket) op te plaatsen waaraan m.b.v. een metalen draadje, een plaatje of een slotjesbeugel langzaam (enige maanden) "getrokken" kan worden.

b.) het bot en tandvlees waarmee de tand nog bedekt is te verwijderen. Er wordt bij dit "vrijleggen" een venster gemaakt naar de tand, zodat deze zichtbaar is. Dit venster groeit wanneer het niet open wordt gehouden vrij snel dicht. Daarom doet de kaakchirurg hier een stukje wondverband in wat een beetje op stopverf lijkt. Het wordt langzaam hard. Na 1 of 2 weken wordt dit weer weggehaald. De tand is nu zichtbaar en zal vanzelf verder doorbreken. Om op de juiste plaats in de tandenrij te komen moet de patiënt weer terug naar de orthodontist of de huistandarts.

 Deze beide behandeling wordt meestal poliklinisch en onder plaatselijke verdoving verricht.