Welkom op de website van MKA

 MRA

MRA staat voor Mandibulair Repositie Apparaat. Dit is een beugel die gedurende de nacht gedragen wordt om snurken en apneu's (OSAS) tegen te gaan. Er zijn ruim 40 verschillende soorten MRA's die voor de behandeling van snurken en OSAS op de markt zijn. Op onze afdeling maken we gebruik van biblock MRA's. Deze bestaan uit een aparte plaat voor de boven en onder kaak en houden door middel van een schanier of blokje en vleugel de onderkaak in een voorwaartse positie.

 

Herbst MRA                                                         Somnodent MRA