Welkom op de website van MKA

Snurken

 

Wat is snurken?

Snurken ontstaat in de neus en keelholte. Door vernauwing van de luchtweg ontstaat werveling van lucht. Dit brengt de zachte weefsels in de neus en keelholte in beweging (trilling) waardoor snurkgeluiden ontstaan. De mate van vernauwing van de luchtweg en de ernst van de trilling van het weefsel bepalen het volume van het snurken. Snurken is voornamelijk hinderlijk voor de ongeving, de meeste mensen die snurken merken er zelf weinig van. Wel kan ernstig snurken leiden tot onrustiger slapen en daardoor minder goed uitrusten.

Oorzaken van snurken.

Bij volwassenen is de oorzaak van het snurken meestal het gevolg van meerdere factoren. Leeftijd, overgewicht, hormonale factoren, afwijkingen van de neus/keelholte alsmede het gebruik van alcohol, bepaalde medicijnen en roken beinvloeden het snurken.

Behandeling van snurken.

In veel gevallen kan snurken worden behandeld met behulp van een beugel (MRA) die 's nachts wordt gedragen. Door deze MRA wordt de onderkaak naar voren gehouden gedurende het slapen en worden de mondbodemspieren en het tongbeen naar voren getrokken. Hierdoor wordt de keelholte ruimer en worden de slappe weefsels strak getrokken. Het snurken neemt af of verdwijnt.

Kosten behandeling

De behandeling van snurken valt niet onder de vergoeding van de basisverzekering. Deze kosten moet u zelf betalen maar kunnen soms uit een aanvullende tandartsen verzekering worden vergoed. De kosten zijn afhankelijk van het type MRA dat gemaakt wordt. Uw behandelend MKA-chirurg zal dit met u bespreken.