Welkom op de website van MKA

Implantaten in een tandenloze onderkaak

Wanneer tanden en kiezen verloren gaan slinkt het kaakbot. De gebitsprothese gaat dan steeds losser zitten door gebrek aan houvast op de geslonken kaak.

Als er nog voldoende kaakbot in de onderkaak aanwezig is, is het mogelijk om met behulp van twee of meer implantaten extra houvast voor de gebitsprothese te krijgen. Deze ingreep kan heel goed poliklinisch, met plaatselijke verdoving, worden uitgevoerd. Afhankelijk van de situatie worden meestal twee, en een enkele maal meer implantaten in de onderkaak geplaatst. Deze implantaten moeten enige tijd vastgroeien waarna de tandarts een gebitsprothese kan maken, die geklikt wordt op de implantaten. Gedurende de fase dat de implantaten moeten vast groeien kan, indien mogelijk, de bestaande gebitsprothese wat worden aangepast zodat deze voor de esthetiek kan worden gedragen. De implantaten mogen niet door (kauw)krachten worden belast. Na vervaardiging van een nieuwe gebitsprothese wordt jaarlijks een controle uitgevoerd om te voorkomen dat de implantaten in een latere fase alsnog verloren gaan.

 

procedure bij implantaten download