Welkom op de website van MKA

Kronen en bruggen op een implantaat

Bij verlies van tanden of kiezen is er soms de mogelijkheid kunstwortels( implantaten) te plaatsen. Er moet dan wel voldoende bot zijn om het implantaat in te plaatsen. Door het maken van foto's en onderzoek kan een indruk worden gekregen van de hoeveelheid bot. Als er onvoldoende bot is kan transplantatie van bot plaatsvinden om voldoende bot te krijgen waardoor toch een implantaat geplaatst kan worden. 

De behandeling wordt meestal poliklinisch en met lokale verdoving uitgevoerd. Een goede planning is essentieel en  samenwerking  en overleg tussen uw tandarts en de kaakchirurg is daarom van groot belang.

De kroon of brug kan  6 tot 12 weken na het plaatsen van de implantaten door de tandarts gemaakt worden.

Let op: De kosten voor kronen en bruggen op implantaten worden niet altijd door uw verzekering vergoed! (zie voorwaarden en kosten van implantaten)