Welkom op de website van MKA

Tandenloze kaak met onvoldoende bothoogte

Wanneer het de wens is om in de onderkaak implantaten te plaatsen, maar blijkt dat onvoldoende bot aanwezig is voor voldoende houvast van de implantaten, dan kan het noodzakelijk zijn om de kaak te verhogen om meer botvolume te krijgen. Dat kan door middel van een stuk getransplanteerd bot uit de bekkenkam. Hiermee kan de  kaak weer worden opgehoogd. Deze operatie vindt in narcose plaats. Wanneer het getransplanteerde bot na drie maanden is vastgegroeid en de kaak weer voldoende hoogte heeft verkregen kunnen vervolgens implantaten worden geplaatst voor een overkappingsprothese.

Hoewel de verhoging van een kaak met behulp van een bottransplantaat goede en voorspelbare resultaten geeft, is een nadeel van deze techniek dat er sprake is van twee verschillende operatieplaatsen. Er is een wond ten gevolge van de operatie aan de bekkenkam, waar het bottransplantaat wordt weggehaald, én de wond van de operatie in de mond, waar met behulp van het bottransplantaat, de kaak wordt opgehoogd. Hoewel de gevolgen van deze operatie over het algemeen goed  te doorstaan zijn, wordt door de meeste mensen de operatie aan de bekkenkam als ingrijpender ervaren dan de operatie in de mond. Men houdt er wat langer last van.