Welkom op de website van MKA

Voorwaarden en kosten van implantaten

U heeft een gesprek gehad met één van de kaakchirurgen voor het plaatsen van een of meerdere implantaat/implantaten ter vervanging van een tand of kies.

Zoals aan u is medegedeeld valt deze behandeling soms niet onder de basisverzekering

Dit houdt in dat u soms zelf de behandeling zult moeten betalen.

Een veel voorkomend misverstand, ook bij medewerkers van uw ziektekosten verzekering, is dat implantaten altijd vergoed worden na het indienen van een behandelplan. Echter, alleen implantaten in een ernstig geslonken en volledig tandenloze kaak komen hier in principe voor in aanmerking.

Alleen indien u een aanvullende verzekering, met name voor tandheelkunde, heeft afgesloten, is het mogelijk dat u op basis hiervan voor (gedeeltelijke) vergoeding van de implantaatbehandeling in aanmerking komt.

Dit betekent dat u de nota, die u van het ziekenhuis krijgt, eerst zelf moet betalen en daarna kunt indienen bij uw verzekering. Deze wordt dan volgens de voor u geldende polisvoorwaarden behandeld door uw verzekeraar.

De maatschap MKA-chirurgen is hierbij niet betrokken.

U krijgt van het ziekenhuis een begroting die u , wanneer u akkoord gaat met de behandeling, vóór de behandeling dient te hebben voldaan. De definitieve rekening, die u na de behandeling krijgt, kunt u indienen bij uw verzekering

Indien hierover bij u onduidelijkheden bestaan, dan kunt u bij het eerstvolgende bezoek, bijvoorbeeld bij de behandeling, de polisvoorwaarden of een kopie daarvan meenemen en deze met uw behandelaar bespreken. Dit is verstandiger dan de verzekering te bellen of met het secretariaat MKA-chirurgie te overleggen, aangezien het voor hen bijzonder moeilijk is definitieve uitspraken over al dan niet (gedeeltelijke) vergoeding te doen.

Hieronder vindt u de tarieven voor het plaatsen van implantaten  (NZA-tarief 01-01-2017). U kunt hiermee zelf berekenen wat de kosten zullen zijn, en dit vergelijken met de eventuele vergoeding die uw verzekering verstrekt.

Kosten 1e implantaat:

                        238060 Plaatsen van het eerste implantaat

                                   ( per kaak excl. de kosten van het implantaat zelf )  €    374,71

                         238062 Kosten implantaat (incl. afdekschroef)                  €     294,26

                                                                                                          ______________________

                        Totaal ( voor 1 implantaat)                                                   €  668,97

   Kosten 2e (en elk volgend) implantaat:

                        235021      plaatsen elk volgend implantaat

                                          (excl de implantaat kosten)                              €      203,72

                        238062      Kosten implantaat (incl. afdekschroef)            €      294,26

                                                                                                          _______________________

                                                                                                                     

                         Totaal  (voor 2 implantaten)                                                 €  1166,95

                                                                                                                                

    Vrijleggen implantaat: (van toepassing op een zgn. 2-fasen implantaat)

                       238063        vrijleggen implantaat                                       € 114,49

 

N.B.: Alle bedragen zijn exclusief de kroon / brugwerk, deze kosten worden apart door uw tandarts in rekening gebracht. De definitieve begroting voor het implantologie deel zult u van  het ziekenhuis ontvangen.

___________________

                                                                                                                    

                                                                                                                                 .