Welkom op de website van MKA

Transplantatie

Wanneer een tand of kies niet is aangelegd, of verloren is gegaan, kan er van een andere plaats een tand of kies worden getransplanteerd. De indicatie hiervoor wordt in de meeste gevallen in overleg met de tandarts of door de orthodontist gesteld.

Het is wel van belang dat het element dat wordt getransplanteerd een voldoende afgevormde wortel heeft. Dit houdt in dat er al een goede lange wortel aan zit, want na het transplanteren zal de wortel namelijk niet meer langer worden. Er is na de transplantatie een kleine kans dat het element verloren gaat door infectie of resorptie, maar gelukkig is het slaagpercentage vrij hoog.

De behandeling vindt onder locale verdoving of algehele anesthesie met dagverpleging plaats. Dit is afhankelijk van de patiënt en de wens van bv de ouders.

Het te transplanteren element voorzichtig getrokken en steriel bewaard. Op de plaats waar de tand of kies naar toe moet wordt een gat geboord waar het te transplanteren element zo goed mogelijk in past. Fixatie van de element vindt met een hechting of met kunsthars plaats. Het kan nodig zijn dit element later van een kanaalvulling te voorzien om ontstekingen te voorkomen.