Welkom op de website van MKA

Biopt

Een biopt is het afnemen van een stukje weefsel voor microscopisch onderzoek. Dit gebeurt als een slijmvliesafwijking niet direct herkenbaar is voor de arts of als de arts twijfelt over de diagnose. Een weefselonderzoek helpt bij het vaststellen van de diagnose. Het afnemen van het biopt gebeurt, afhankelijk van de plaats en de soort van de afwijking, onder lokale verdoving of onder narcose. Vervolgens wordt een klein weefselstukje (het biopt) uitgenomen en opgestuurd naar het laboratorium voor verder onderzoek. Soms is het nodig om het ontstane wondje te hechten. De hechtingen lossen meestal vanzelf op en anders worden ze na enkele dagen op de afdeling verwijderd. De uitslag van het weefselonderzoek duurt ongeveer twee tot drie weken. De uitslag wordt meestal bij een controlebezoek op de polikliniek of telefonisch meegedeeld.