Welkom op de website van MKA

 

Slaap Apneu (OSAS)

Hard snurken kan een hinderlijk probleem zijn, niet alleen voor de mensen in uw omgeving, maar ook voor uzelf. Gewoon snurken is een onschuldige aandoening, maar snurken kan ook onderdeel zijn van een ander ziektebeeld, namelijk OSAS. Osas, ofwel Obstructief Slaap Apneu Syndroom, wordt gekenmerkt door intensief snurken en het herhaaldelijk optreden van obstructies van de bovenste luchtweg tijdens de slaap. Er wordt van een apneu gesproken wanneer de luchtstroom door volledige obstructie van de bovenste luchtweg minstens tien seconden geheel wegvalt. Osas gaat gepaard met slaperigheid overdag omdat er 's nachts niet voldoende diepe slaap is. De patiënt wordt voordurend iets wakker waardoor de continuïteit van de slaap wordt verstoord. Slaap apneu wordt algemeen beschouwd als een risicofactor voor hart- en vaatziekten. De onderbrekingen in de ademhaling veroorzaken namelijk een zuurstofdaling in het bloed. Daardoor ontstaat een zuurstoftekort in hart, hersenen en andere organen. Dit kan leiden tot hartritmestoornissen, bloeddrukverhoging en zelfs tot een hartinfarct of beroerte (CVA). De behandeling van OSAS is gericht op het verlichten van de klachten en is multidisciplinair van aanpak. De neuroloog, KNO-arts, longarts, kaakchirurg en tandarts maken deel uit van het behandelteam.

Afhankelijk van de ernst van de OSAS zijn verschillende behandelingen mogelijk. Algemene maatregelen zijn het voorkomen van overgewicht, stoppen met roken, matig alcoholgebruik, geen kalmeer- of slaappil gebruik en een goede slaaphygiëne. De meest voorkomende behandeling is het gebruik van een neusmasker (CPAP). Dit masker zorgt ervoor dat er gedurende de nacht voortdurend lucht in de neus en de keel wordt geblazen. De inbreng van de kaakchirurg in geval van een niet-chirurgische behandeling is het gebruik van een speciale beugel (een MRA ofwel mandibulair repositie apparaat) dat over de tanden wordt geschoven om de onderkaak naar voren te houden tijdens de slaap. Door deze beugel worden de tongspieren, het tongbeen en de tongbasis naar voren gehouden zodat deze niet naar achter kunnen zakken en de luchtweg kunnen afsluiten.

 In sommige gevallen wordt gekozen voor een chirurgische behandeling. Bijvoorbeeld door het verwijderen van neuspoliepen of vergrote keel- en neusamandelen. Bij ernstige gevallen van OSAS waarbij de behandeling met CPAP of een MRA niet lukt  is het mogelijk om door middel van een kaakstand correctie (Osteotomie) een verruiming te krijgen van de bovenste luchtweg. Deze behandeling kan ook gekozen worden bij mensen die een standsafwijking van de kaak hebben, waarbij de onderkaak te ver naar achter staat.

Bij patiënten waarbij OSAS is geconstateerd wordt de behandeling met een MRA vergoed door de zorgverzekeraar. Een aanvraag hiervoor wordt door uw behandelend MKA-chirurg naar de zorgverzekeraar gestuurd.